Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.01.2022 22:21 - Административна услуга
Автор: razrabotkite Категория: Бизнес   
Прочетен: 130 Коментари: 0 Гласове:
0Административна услуга

По отношение на дефиницията за административна услуга е избран нетрадиционен подход. Вместо да описва какво е услуга, например че това е услуга, която се предоставя в процеса на административно обслужване, дефиницията се концентрира върху формата, която придобива издадения документ. Една от причините за избор на подобен подход е необходимостта ясно да се отграничат действията по предоставяне на услуги от останалите административни дейности, съответно да се разграничат дейностите, за които се заплаща такса от такива, за които не се заплаща такса. Типичен пример за желанието на някои администрации да разширяват приложното поле на понятието за административна услуга е въведената от някои администрации, главно общини, такса за жалби и такса за достъп до обществена информация. Макар че не е достатъчно ясен този подход позволява да се откаже вписването на предлагани за вписване в Списъка на унифицираните наименования на административните услуги с мотива, че не попадат в нито една от изброените форми и издавани документи.

Административна услуга е:

а) издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение. Това е най-голямата група услуги. Например: Заявление за издаване на карта за пребиваване в Република България;

 

б) издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения. Това са регулаторните режими (лиценз, разрешение, регистрация): Например: Издаване на лицензии на лица за ремонт на електронни таксиметрови апарати с фискална памет;

 

в) извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице. Това са различни видове вписвания и заверки. Например: Акт за полска инспекция на маточни насаждения от ягодоплодни;

 

г) консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга. Това са услуги, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга. Например: Заявление за съгласуване на инвестиционен проект до РИОКОЗ;

 

д) експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация. Експертизата е услуга, представляваща законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация. Например: Удостоверение за психологическа годност;

 

е) вътрешна административна услуга е административна услуга, която един административен орган предоставя на друг при осъществяването на неговите правомощия. Вътрешните административни услуги са услуги между два доставчика на административни услуги, което практически представлява обмен на данни между техните информационни системи или изход от информационните системи на част от доставчиците и предоставяне на документи в хартиен вид на тези доставчици, които не могат да предоставят изцяло електронни услуги поради законово ограничение.

В ЗЕУ кръгът от организациите, които могат да заявяват и/или предоставят вътрешни електронни административни услуги е разширен с лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги. Вътрешни електронни административни услуги могат да се предоставят и от административните органи на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги.

 

Според Закона за местните данъци и такси общините предоставят технически услуги, които не са класифицирани като административни такива.

Обществена услуга

Обществени услуги са образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски или други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги. Например при ползването на обществената услуга електроснабдяване предоставянето на административно услуга е свързано с процеса на създаване на абонатен номер.

Организация, предоставяща обществени

Разпоредбата на т. 5 посочва, че „Организация, предоставяща обществени услуги” е всяка организация, независимо от правната форма на учредяването й, която предоставя една или повече от услугите по т. 3 от същия текст.

 

3. Списък на административните услуги

В началото на процеса на въвеждане на едното гише се наблюдаваха случаи на обявяване на една и съща услуга с различно наименование. Особено сериозен беше този проблем при общините и областите - за една и съща услуга различните общини и области определяха различни наименования. Някои централни администрации в различни свои документи също използваха различни наименования. Това наложи създаването на единен списък на услугите.Гласувай:
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 983103
Постинги: 295
Коментари: 40
Гласове: 120