Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.10.2006 15:13 - СТРУКТУРА НА ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Автор: razrabotkite Категория: Технологии   
Прочетен: 4877 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 29.10.2006 20:22


Държавният бюджет обхваща приходите и разходите на държавата. Приходите на държавата са данъчни и неданъчни и се набират от физически и юридически лица по ред, определен със закон. Данъчните приходи се определят по силата на действащите данъчни закони към датата на влизане в сила на годишния закон за държавния бюджет. Промени на данъците във всички елементи на данъчната уредба не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от изменение на действащия или влизането в сила на закона за държавния бюджет за следващата бюджетна година. Разпоредбите на закона, които предвиждат увеличаване на разходите или намаляване на приходите, след като е приет годишният закон за държавния бюджет, влизат в сила не по-рано от изменението му или влизането в сила на закона за държавния бюджет за следващата година.
В държавния бюджет се включват разходи за издръжка на държавната администрация, отбраната и сигурността, съдебната власт, образованието, здравеопазването, културата, науката, социалните грижи и други разходи, включително за стопанската сфера, както и за изплащането на външния дълг на страната. Приходите и разходите се групират по единна бюджетна класификация, която се утвърждава от министъра на финансите. Приходите не са целеви и служат за покриване на разходите. Бюджетното салдо се определя, като в приходите и разходите не се включват средствата, които представляват изменение в задлъжнялостта на бюджета и на обема на неговите парични ресурси. Дефицитът по републиканския бюджет се покрива със средства от емитиране на държавни ценни книжа и други операции на финансовия пазар. Излишъкът по държавния бюджет се използва за погасяване на дългове или се предвижда като резерв за неотложни непредвидени разходи. Със закон дефицитът по държавния бюджет може да бъде покрит и с банков заем. Българската народна банка може да предоставя кредити на държавния бюджет при условия и по ред, определени в Закона за Българската народна банка.
Държавният бюджет обхваща републиканския бюджет и бюджета на съдебната власт. Републиканският бюджет се състои от централен бюджет и бюджети на държавните органи. Централният бюджет включва републиканските приходи и разходи, извършвани пряко от Министерския съвет или чрез делегирани от него права на министъра на финансите. Органите, които администрират приходите в държавния бюджет, са всички държавни органи и бюджетни организации, на които със закон или с акт на Министерския съвет е възложено събирането и отчитането на бюджетните приходи. Органите, разпоредители с бюджетни кредити, се определят от Министерския съвет и са първостепенни и второстепенни.
Разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен се определят от министъра на финансите, когато това произтича от закон.
Бюджетите на държавните органи и бюджетните организации включват всички приходи и разходи за дейността им. Бюджетите на държавните органи и бюджетните организации се състоят от собствените бюджети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и бюджетните сметки на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити. Министърът на финансите по предложение на съответния първостепенен разпоредител може да разрешава за отделни второстепенни разпоредители съставянето на бюджет вместо на бюджетна сметка. Органите на съдебната власт имат самостоятелен бюджет, който се приема от Народното събрание по органи на съдебната власт. Бюджетът на съдебната власт включва всички приходи от дейността на органите на съдебната власт и разходите за тяхната издръжка. Бюджетът на съдебната власт се състои от собствения бюджет на Висшия съдебен съвет и бюджетните сметки на органите на съдебната власт.
Приходите и разходите по бюджетите на държавните органи, бюджетните организации и съдебната власт и отношенията им с централния бюджет, субсидии или вноски се определят с годишния закон за държавния бюджет.
С държавния бюджет се определят и предоставят необходимите парични средства за изпълнение на държавните функции и задачи при спазване на принципите за законосъобразност, целесъобразност, икономичност и публичност.
С държавния бюджет се определят необходимите парични средства за изпълнение на държавните функции и задачи при спазване принципите на законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и публичност.
Разпоредителите с бюджетни кредити са отговорни за изграждането, поддържането, функционирането, актуализирането и отчитането на системи за финансово управление и контрол в съответствие с действащото законодателство.
Функцията по вътрешен одит в разпоредителите с бюджетни кредити се осъществява в съответствие с действащото законодателство.
Министерският съвет внася в Народното събрание предложение за изменение на държавния бюджет, когато през бюджетната година се очертаят отклонения с неблагоприятен ефект за приходите и разходите, увеличаващи бюджетния дефицит, предвиден с годишния закон за държавния бюджет.
В републиканския бюджет и в бюджета на съдебната власт се предвижда резерв за неотложни непредвидени разходи. Размерът на резерва по републиканския бюджет и по бюджета на съдебната власт се определя с годишния закон за държавния бюджет. Резервът по републиканския бюджет се използва по решение на Министерския съвет.
Държавният бюджет се съставя и се изпълнява за една бюджетна година. Изпълнението на държавния бюджет започва от 1 януари и приключва на 31 декември.
Министерският съвет определя реда и начина на съставяне и внасяне в Народното събрание за утвърждаване на военновременен бюджет на Република България. Министерството на финансите съставя бюджетна прогноза в съответствие с извършени от него и от други институции икономически разработки и анализи за динамиката на брутния вътрешен продукт, цените, доходите, кредитната и валутната политика и за основните финансови резултати от дейността на държавните, общинските и частните стопански субекти. Бюджетната прогноза е предварителна оценка на предвижданите параметри на държавния бюджет за следващите три години, която ежегодно се актуализира и се одобрява от Министерския съвет. Министерският съвет с бюджетната прогноза приема разходни тавани за следващите три години по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити
_________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всички авторски права на дадената статия са запазени и собственост на Екипът на  Razrabotkite / - / съгласно Закона за Авторското Право и сродните му права - чл.1 , чл.2, чл.3 /
Копирането или включването на тази или друга статия във друг сайт , вестник , или медия без знанието на Екипът на  Razrabotkite  е забранено , съгласно закона за Авторското право и Сродните му права.
Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 1020897
Постинги: 295
Коментари: 40
Гласове: 120