Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.04.2008 14:25 - Видове реклама на фирмата
Автор: razrabotkite Категория: Технологии   
Прочетен: 6837 Коментари: 1 Гласове:
0

Последна промяна: 23.04.2008 14:27


Разглеждайки рекламата от гледна точка на маркетинг-микса, е добре да започнем от един закон, чиято истинност могат да потвърдят голям брой работници и предприемачи. Този закон гласи: “Ако стоката не съответства на каквито и да е потребности или желания на потребителя, нейната реклама неизбежно ще се провали.” (Благоев , В.Маркетингът в определения и примери., С., 1989)2

Рекламата не синтезира желания, желанията синтезират реклама. Рекламата не е първопричина, а следствие и онези, които забравят това, губят връзка с реалната действителност.

Формирането на рекламната политика е свързано с целенасоченото използване на възможностите на рекламата да въздейства върху точно определени групи потребители по предпочитан от организацията начин.

“Рекламата включва всяка дейност, която е свързана със запознаване на потенциалните потребители и обществеността с организацията или със стоките предлагани от нея на пазара, изгражда благоприятна престава за тях и подпомага продажбите.Рекламната политика е система от целенасочени дейности, които трябва да осигурят благоприятно отношение на потребителите от избраните пазарни сегменти към стоките и към организацията , която ги предлага, така че да се осъществят стопанските цели в краткосрочен и дългосрочен план.

Най-общо можем да разделим рекламата на стокова и фирмена. При стоковата реклама от функционална гледна точка е важно подразделянето на стопанска, политическа и социална:

стопанската реклама обхваща всички форми на рекламиране на отделни стоки, услуги, марки, производители, търговци и т.н. Този тип реклама се подразделя на няколко видове-потребителска, работна, промишлена, професионална, търговска и селскостопанска;

социалната реклама се свежда до популяризирането и налагането на обществено значими идеи сред широката общественост. Рекламодатели са държавни или обществени организации;

политическата реклама има за цел популяризирането и налагането на различни политически партии, организации, лидери и др.

От гледна точка на това, кои е рекламодателят, съвременната реклама я разделяме на две групи: обща и самостоятелна

общата реклама е форма на съвместно провеждане на рекламните комуникации от двама или повече рекламодатели. Тя има няколко разновидности- колективна и групова реклама;

самостоятелната реклама се провежда от един рекламодател и се отнася само до неговата марка.

От гледна точка на жизнения цикъл на продукта, който се рекламира, се използва въвеждаща, поддържаща и напомняща реклама:

въвеждащата реклама се прилага в първия стадии от жизнения цикъл на продукта. Най-типичните характеристики на този вид реклама са нейната голяма интензивност и високи разходи, чийто източник е печалбата на фирмата;

поддържащата реклама има за задача да стабилизира и постепенно да разшири търсенето;

напомнящата реклама има за цел да поддържа в съзнанието на потребителя информация за дадена стока, марка или фирма, за да се запази верността към марката.

Основен въпрос при рекламната политика това е определянето на последователността от дейности при разработване на рекламната комуникация. Първият етап от разработването на рекламната комуникация е определяне предмета на рекламата. Първия въпрос, с който трябва са започне разработването на една рекламна кампания е “Какво ще трябва да се рекламира?” т.е. да се определи предмета на рекламата. Той може да е фирмата, марката, стоката, услугата и комбинация от изброените. Определянето на обекта на рекламата става чрез въвеждане на система от предварителни тестове с цел да се установи каква е комуникационната база на фирмата с пазара чрез изследване на характеристиките на стоката и провеждане на успореден анализ на търговската марка, за да се реши какво ще се рекламира.

На втория етап от разработката следва формулиране и ранжиране на рекламната цел. Значението на рекламата може да се прецени само тогава , когато целта на рекламата е дефинирана и установена предварително. В едно добре разработено фирмено “дърво на целите” има няколко равнища на целите, свързани с маркетинга, където частично присъства и маркетингът, следва точно формулирана маркетингова цел, и на трето ниво стоят рекламните цели.Целта на рекламата е да се спазва точно определена комуникационна задача на рекламата в рамките на маркетинга.

б) Тази цел на рекламата трябва да бъде записана конкретно и измеримо.

в) Целите на рекламата трябва да се приемат единодушно от тези, които правят рекламата, и от онези, които я утвърждават.

г) Целите на рекламата се основават на точни сведения и проучване на пазара.

д) Установяват се измерителни единици, чрез които ще може да се регистрира рекламното въздействие.

На следващия етап- определяне на целевите рекламни аудитории се извършва сегментиране на пазарите и формирането на рекламните аудитории. Най-добрата сегментация трябва да засяга задължително поне една водеща демографска характеристика + една психологическа характеристика + чисто пазарна характеристика. Трябва да спазваме две правила при сегментирането, а именно сегментите по възможност да са представителни и сегментацията не трябва да води до свръхсегментация, т.е.до излишно разбиване на пазара не прекалено тесни сегменти. При определяне на целевата рекламна аудитория, трябва да имаме предвид от кои елементи на рекламната комуникация се изхожда- дали от обекта на рекламата, дали от адресата или от рекламоносителя.

Като следващ етап от разработването на рекламната комуникация е определянето на рекламния бюджет. Рекламния бюджет зависи от нивото на продажбите. Планирането на рекламния бюджет можем да го определим като процент от обема на продажбите. При този метод има някои предимства: фирмата винаги отделя толкова средства, колкото може да изразходва; този метод съдейства за поддържане на стабилност в конкуренцията. Но рекламния бюджет може да зависи и от рекламния бюджет на конкурентите . За да е в състояние фирмата да противостои на конкурентния натиск, тя трябва да дава пари за реклама, съпоставими с тези, които дават конкурентите. Рекламния бюджет може да зависи и от рекламните цели и задачи. При този метод първо се формулира точно и ясно рекламната цел, след това се определят задачите, които трябва да се решат и най-накрая се оценяват разходите, които осигуряват изпълнението на всяка задача и мероприятие.

При избора на рекламни канали, носители и средства като следващ етап трябва да се разгледат критериите за избор на рекламоносителите и видовете рекламоносители, а също и техниките на изследване на аудиторията на рекламоносителите.

На този етап (разработване на рекламно послание) е много по-важно да се определи качеството на провежданата кампания, от количеството на вложените в нея пари. Важно е за рекламната кампания в нейните послания да се съдържа един силен потребителски мотив, едно уникално предложение за продажба, което да подбужда към потребление. В рекламното послание трябва да се изложат всички добри аргументи. Не бива да се пропуска аспект от продукта или услугата. Още при първото прочитане на рекламата човек взема решение “за” или “против”. Така че на читателя трябва да се даде цялата важна информация.

Като последен етап от разработване на рекламната комуникация е определянето на ефективността на рекламата. При измерване на ефективността трябва да спазваме някои основни принципи: да се използват само данни, свързани с рекламните цели; желателно е да се съчетават различните методи на измерване; трябва да се отчита необходимостта от повторна реклама; при сравняване на алтернативни рекламни обявления е необходима еднаква степен на поддръжка за всяка от тях и др.


Всички авторски права на дадената статия са запазени и собственост на Екипът на  Razrabotkite / - / съгласно Закона за Авторското Право и сродните му права - чл.1 , чл.2, чл.3 /
Копирането или включването на тази или друга статия във друг сайт , вестник , или медия без знанието на Екипът на  Razrabotkite  е забранено , съгласно закона за Авторското право и Сродните му праваГласувай:
01. physnews - рекламата е
05.05.2008 19:04
най-добрата манипуалция ;-)
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 992597
Постинги: 295
Коментари: 40
Гласове: 120