Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.02.2007 18:58 - междинен финансов отчет
Автор: razrabotkite Категория: Технологии   
Прочетен: 2190 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 07.02.2007 18:59


 

Пълният  междинен финансов отчет съдържа най-малко:

а) счетоводен баланс с представяне на активите, пасивите и собствения капитал към 31 декември на предходната година (предходни години) и към датата, към която е съставен междинният ; финансов отчет

б) отчет за приходите и разходите с представяне на информация за приходите, разходите и финансовия резултат от началото на предходната година до датата на предходната година (предходни години), към която е съставен междинният финансов отчет и от началото на текущата година до датата на текущата година, към която е съставен междинният финансов отчет

в )отчет за паричния поток с представяне на паричните потоци от началото на предходната година до датата на предходната година (предходни години), към която е съставен междинният финансов отчет , и от началото на текущата година до датата на текущата година, към която е съставен междинният ; финансов отчет

г) отчет за собствения капитал с информация за измененията на отделните елементи на собствения капитал от началото на текущата година до датата на текущата година, към която е съставен междинният финансов отчет

д) приложение с пояснителни бележки за :

-счетоводната политика-когато през периода,за който се съставя междинен финансов отчет са настъпили значителни изменения в нея;

-сезонния характер на дейността на предприятието (когато има дейност със сезонен характер) и влиянието му върху ритмичността на извършването на разходи и на получаването на приходи;

-необичайни за предприятието (по размер и по характер) активи, пасиви, собствен капитал, приходи, разходи и парични потоци през периода след края на предходната година;

-промени в условните активи и пасиви след последния годишен финансов отчет;

-промени в приблизителни оценки на отчетени суми през предходната година или през предходния междинен финансов отчет (ако тези промени имат съществено отражение върху информацията, представена в междинния финансов отчет);

-издаването, погасяването и обратното изкупуване на дялови и дългови инструменти през периода, за който е съставен междинният финансов отчет;

-начислени (изплатени) дивиденти през периода на междинния финансов отчет общо и на една акция (дял) диференцирано за обикновени и други акции;

-промени, настъпили през периода на междинния финансов отчет в състава на предприятието-в това число осъществени бизнескомбинации (придобиване или продажба на дъщерно предприятие, обединяване на участия), и отражението на тези промени върху финансовото състояние на предприятието. А необичайните и извънредните операции, промените в счетоводната политика и корекциите в приблизителните оценки, както и основните грешки се поясняват в приложението към междинните финансови отчети по правилата на СС 8-Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

В съкратения междинен финансов отчет се включват всички раздели и групи, които са били записани със съответни суми в последния годишен финансов отчет . Допълнителна информация в съкратени междинни финансови отчети се представя, когато евентуални пропуски може да направят междинните финансови отчети подвеждащи. От своят страна , когато предприятието или дадената организация са задължени да представят консолидиран годишен финасов отчет , то следва да изготвят и консолидирани междинни финансови отчети. 


Всички авторски права на дадената статия са запазени и собственост на Екипът на  Razrabotkite / - / съгласно Закона за Авторското Право и сродните му права - чл.1 , чл.2, чл.3 /
Копирането или включването на тази или друга статия във друг сайт , вестник , или медия без знанието на Екипът на  Razrabotkite  е забранено , съгласно закона за Авторското право и Сродните му права
Тагове:   междинен,


Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 901579
Постинги: 230
Коментари: 36
Гласове: 105