Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
17.03.2015 19:31 - ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
Автор: razrabotkite Категория: Бизнес   
Прочетен: 2269 Коментари: 1 Гласове:
1


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Друг нормативен акт, съдържащ основни положения относно таксите е Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Той урежда някой основни принципи, по отношение на всички такси, свързани с регулирането и контрола върху стопанската дейност. Законът, подобно на Закона за държавните такси обвързва формирането на размера на държавните такси с материално-техническите и административните разходи на администратора. Освен това законът предвижда механизъм за определяне на размера – методика приета от Министерски съвет (МС). И в тази връзка обаче са налице някои слабости на правната уредба.

    • На първо място не е изяснено дали принципът за законоустановеност на държавните такси позволява основния механизъм за определяне на размера им да се разработва и въвежда с подзаконов нормативен акт – в случая постановление на МС. Освен това в правната уредба не съществува легална дефиниция по отношение на понятията „материално-технически и административните разходи”. Неяснотата по отношение на смисъла и обхвата на тези понятия поражда риск от разнопосочна практика при определяне размера на таксите. Методиката, приета на основание на закона също не преодолява тази празнина;
    • Законът за ограничаване на административното регулиране (ЗОАРАКСД) предвижда също в чл. 7а, ал. 4 и 5 някои основни положения, по отношение на предназначението и разходването на събраните от такси средства. Отново обаче са регламентирани  отделни случаи, липсва принципна и детайлна регламентация, която да регулира основно положение по отношение на разходването, допустими изключения, правила въз основа на които при установяването на конкретни такси, законодателят да се ръководи относно условията и дейностите, за които могат да се разходват средствата;
    • В чл. 7а, ал. 6 индиректно се регламентира използването на такси, като инструмент за провеждане на политика. Липсва обаче цялостна регламентация за механизма на използване на таксите, като такъв инструмент, за контрол и мониторинг на ефективността и т.н. Този факт може да бъде причина за неадекватно, неефективно и дори противозаконно използване на таксите като инструмент за политика, в случай че те се използват без предварителен анализ на нуждата от това, без съобразяване с доходите и имуществото на платците и без ясен механизъм за определяне и обвързване на размера на таксите с целите на съответната политика.

 

         Основни препоръки за новa политика в областта на таксите, съдържащи се в доклад по проект „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на нова политика за таксите“ в изпълнение на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление“ са:

1.      Да се разработи механизъм за спазване на разпоредбата на чл.60 от Конституцията, по отношение на изискването за съобразяване на размера на таксите с доходите и имуществото на гражданите, като могат да бъдат взети предвид добрите практики, съществуващи в проучените държави членки, които биха могли да допринесат за спазването му, както следва:

1.1.   Извършването на задължителна оценка на въздействието при въвеждане на нова такса или при промяна на съществуваща, по примера на Великобритания, особено оценката на социалното въздействие, може да допринесе за преценка до колко таксата би била в тежест на определени социални групи и дали би имало нужда от въвеждане на облекчения, с цел спазване разпоредбата на чл. 60 на Конституцията;

1.2.   Косвена роля в тази посока ще изиграе и приемането на функцията на възстановяване на разходите, като основна функция на държавните такси, с ясен механизъм за изчисляване на разходите и със задължение за изготвяне на детайлна и подкрепена с анализи мотивировка, в случаите когато дадена такса цели да изпълнява функции различни от възстановяване на разходите.

2.      Да се разработи нов закон за регламентация на режима на формиране и администриране на държавните такси, който да уреди материята изчерпателно, като се взема предвид правната уредба от по-висш йерархичен порядък (правото на ЕС, Конституцията), а също така да се отчитат съществуващите стратегически документи, планове за развитие на различни сектори, интересите на различи социални групи. Това правило може да се развие в един нов закон като основен принцип по отношение на специалните закони. 

Като минимум в подобен закон следва да залегнат следните правни положения:

2.1.   Да се определят цели на закона;

2.2.   Да се разработи и въведе задължителна система за оценка на въздействието на таксите;

2.3.   Да се дефинират в пълнота видовете такси, техните функции, както и основните типове действия и услуги, за които могат да се събират държавни такси. При дефиниране на целите и функциите на таксите за основа да се приеме връзката и възстановяването (изцяло или в определена степен) на стойността на услугата, а същевременно при ясни условия и механизми е допустимо и използването за цели като регулиране и контролиране на дейността в даден сектор или стимулиране на обществото към определена промяна или ограничаване и контрол и т.н. ;

2.4.   Да се регламентират изисквания и принципи по отношение на използването на държавните такси, като инструмент за провеждане на определена политика, в това число извършването на предварителни анализи и проучвания за въздействието от въвеждането на определена такса, връзката между механизма за определяна размера на таксата и целите на провежданата политика и т.н.;

2.5.   Да се посочена институционална рамка в областта на държавните такси – орган за наблюдение, контрол и методическа помощ по отношение на таксите, в това число по отношение на ефективността на таксите, като инструмент за постигане на политики;

2.6.   Да се състави и включи методика за изчисляване размера на такси или да се приемат специфични стойности и да се определи честотата на обновяване на въведените такси. В методиката изчерпателно да се изредят и дефинират видовете разходи, които следва да се покрият и начина за тяхното определяне (в това число косвените, преките фиксирани и преките променливи разходи);

2.7.   Да се определят параметрите, които трябва да съдържат специалните закони, с които се въвеждат такси. При въвеждането на такси със специални закони, задължително като минимум да се регламентира обосноваването на необходимостта от въвеждане на  таксата, посочването на съществуващото законодателство, на което се основава, обяснение на начина, по който ще се изчислява и прилага таксата, към кого е насочена, изключенията, начина, по който ще бъдат събирани приходите и т.н.;

2.8.   Да се дефинират ясни принципи за въвеждането на облекчения при заплащането на държавни такси, гарантиращи че дадена социална група, ще бъде третирана еднакво при въвеждането и заплащането на сходни такси;

2.9.   Да се дефинират принципни положения в кои конкретни случаи държавни такси следва да бъдат изключени от обхвата на закона;

2.10.                   Да се въведе ред и механизъм за обжалване.

 

Гласувай:
1


Вълнообразно


1. organizirane - Е и...
18.03.2017 13:00
Това от полза ли е на който е да е, освен при изпити във вуза?
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 982984
Постинги: 295
Коментари: 40
Гласове: 120