Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.03.2015 11:14 - Характеристики на публичната администрация
Автор: razrabotkite Категория: Бизнес   
Прочетен: 1384 Коментари: 0 Гласове:
0 

Публичната администрация възниква едновременно с възникването на държавата. Историята на администрацията започва от т.нар. шумери в Месопотамия, където се заражда организирания административен живот. По – късно в Египет се създава гражданска администрация (писари). Започват да се изгражда и териториална администрация (области – номи, областни управители – номарси). В Древна Гърция за първи път се формира разбирането, че източник на властта е народа. В Рим държавата се организира на базата на развита правно – административна система, основана на Римското право, формулирани и въведени са публичното и частното право. За основоположник на съвременната публичната администрация се приема Леонард Уайт през 1926 г. той публикува в САЩ труда си – “Въведение в науката за публичната администрация”. Администрацията се свързва с изградената държавна организация в отделната страна. Повечето автори определят публичната администрация като съвкупност от взаимосвързани административни процеси, функции и структури, които подпомагат институциите при осъществяването на публичната власт.   Противоречия в понятието ПА 1.       Първото противоречие е в съчетаването на две противоположни по смисъл думи. Администрация – служа, обслужвам, т.е. администрацията трябва да бъде ориентирана към властта и публична – администрацията трябва да бъде ориентирана към народа. 2.        Като наука и като практика. Като наука ПА е система от научни знания и теоритични възгледи за начините на изграждане и функциониране на публичната власт и ПА. Тя е наука, основаваща се на правните, политическите, управленските и икономическите науки. Като практика е съвкупност от взаимосвързани административни процеси, функции и структури, които носят отговорността и подпомагат държавните институции при реализиране на публичната власт. 3.       Администрация – политика. От една страна администрацията трябва да е отделена от политическата власт, а от друга трябва да се подчинява на политиката – на политическата сила, която е на власт и е в правото си да задава правилата на функциониране на администрацията и да контролира нейната дейност.   Изисквания към администрацията: -       Трябва да работи само в рамките на закона -       Няма право да взема самостоятелни публични решения -       Няма право самостоятелно да се разпорежда с публичнитег ресурси и да прави селекция на публичнитге услуги   Дефиниции на ПА   1. От гледна точка на властта – ПА е комплекс от административни процеси, структури и лица, действащи в официални длъжности, подпомагащи и осигуряващи изпълнението на законите и други нормативни актове, както и действията на органите на властта   2. От гледна точка на гражданското общество – ПА е инструмент за реализация на обществения интерес, в това число финансиране на обществените дейности, административно обслужване на населението, защита на териториалната цялост на д-вата, вътрешен ред и сигурност, борба с престъпността, социална защита и др. Па трябва да съдеиства за баланс на интересите на гражданското общество и на д-вата. Характеристики: Монополни условия на съществуване Съзнание за служене на обществото Равенство пред закона Прозрачност на действията Отговорност Гласност на информацията за дейността на администрацията   Дейността на ПА е насочена към: -       Подпомагане функционирането на трите власти съобразно държавния интерес -       Подпомагане постигането на публични цели -       Подпомагане стопанисването на публична собственост -       Подпомагане дейността структурите на гражданското общество   Източници на ПА 1)     Юридически – канституцията, законите и подзаконовите актове, регулиращи публично административните отношения; 2)    Неюридически – реалната практика ( администрацията е длъжна да улавя и отклоква на актуалните потребности на обществото и да предлага варианти за тяхното решаване на органите на ПВ) и съвремените теоретични и прилоцни постижения на науката „ПА” Специфики на ПА и БА За постигане на целите на фирмите , определени от техните собственици, освен ПА се изгражда и БА, която подпомага органите за упревление на фирмите. По-важните различия между ПА и БА са следните: 1. ПА в по-малка степен е насочена към бизнеса и съответно е по-слабо ориентирана към пазара на стоки. Целите на ПА са предимно публични/обществени, докато при БА те са частни, комерсиални и са свързани преди всичко с печалбата. 2. ПА осъществява публични услуги, като всеки гражданин има равен достъп до тях. БА създава стоки и услуги, като достъп до тях имат само тези граждани, които могат да ги заплатят. 3. ПА е подложена на силно регламентиране на дейността си от Конституцията, законите и други правни норми, докато БА работи по правилата на собственика в рамките на законите. В дейността си ПА има много повече нормативни ограничения. 4. ПА отговаря за осъществяването на държавната политика в страната. Обхвата на дейността на ПА е свързан с публината сфера, като отбрана, транспорт, образование, здравеопазване и др. Дейността на БА в повечето случаи е тясно профилирана. 5. ПА е подложена в голяма степен на политическо влияние и въздействие, които й оказват политиците, медиите и др. По-принцип БА не се интересува от политиката, но тя оказва съществено влияние в/у нея. 6. ПА е отговорна за постигането на важни социални цели чрез реализирането на различни програми, насочени към разпределението на публичните блага и преразпределението на доходите чрез реализиране на социални програми за подпомагане на соц. слабите лица и семейства, за повишаване трудовата заетост на населението, за преквалификация и др. За БА тези въпроси не са обект на тяхната дейност. БА се занимава единствено със соц. и здравното осигуряване на работниците и служителите във фирмата. 7. БА разполага с по-голяма свобода при подбора и назначаването на персонала, отколкото в ПА. В ПА работят държавни служители, които се подчиняват на регламентациите в с-мата на държавната служба, основаваща се на нормативни и квалификационни изисквания. 8. ПА не притежава гъвкавостта на БА. ПА не се приспособява лесно и бързо към икон., политическите и соц. промени във външната среда. В ПА работят трайно изградени институции и организации, които за да променят своя предмет на дейност следва да се спазва съответния ред и процедура. БА е много по-бърза в адаптацията си към промените във външната среда. 9. ПА работи в условията на монопол, а БА в условията на силна конкуренция м/у отделните фирми. 10. Разходите за издръжка на служителите в ПА са бюджетни средства, докато тези за БА са собствени средства на фирмата. 11. Възнаграждението на служителите в ПА се определя въз основа на нормирана работна заплата. Работното време на служителите в ПА е строго регламентирано, докато в БА възнаграждението на работниците и служителите е ненормирано и се определя от собственика на фирмата. Работното време в БА в повечето случаи не е точно регламентирано.Гласувай:
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 901530
Постинги: 230
Коментари: 36
Гласове: 105