Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.05.2012 13:22 - Шумер и Акада
Автор: razrabotkite Категория: Бизнес   
Прочетен: 2503 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 13.03.2015 10:26


 Египетската цивилизация не е уникална със своята дълбока древност; приблизително по същото време (а според някои изледователи дори малко по - рано) аналогични процеси протичали и в друг район със сходни природни условия - древна Месопотамия (на старогръцки език Месопотамия означава буквално "Междуречие"; на български се използва и равнозначният термин "Двуречие"). През V хил. пр. н. е. в развитието на древна Месопотамия се наблюдават ред нови черти и особености, които дават облика на Халафската култура (по името на селището Тел Халаф). В тази епоха наред с каменните започнали все по - масово да се използват оръдия на труда, оръжия идруги изделия от мед. В условия на орно замеделие и системно напояване алувиалните почви на Месопотамия давали много високи добиви и това обусловило както бързото нарастване на броя на населението, така и ускореното овладяване на все по- обширни обработваеми площи. Именно в тази епоха за пръв път били заселени и усвоени стопански и най - южните райони на Месопотамия, разположени около долното течение на Тигър и Ефрат в съседство с Персийския залив.

 

         През IV хил. пр. н. е. в южна Месопотамия се редуват културните хоризонти Ел - Убейд и Джемдет - Насър, които бележат последователните етапи на формиращата се шумерска цивилизация. Високопродуктивното поливно земеделие създало условия за разделение на труда и в тази епоха чуствително нараснало значението на специализиранитезанаяти, строителството и търговията. Така в Шумер постепенно се оформил институтът на царската власт, а селищата от градски тип се развили в градове - държави.

 

         През първата половина на III хил. пр. н. е. (т. е. в т. нар. раннодинастическа епоха) в Шумер съществували няколко десетки цветущи градове - държави с обширна селскостопанска територия, които водели ожесточена борба помежду си . По това време окончателно се оформил шумерския клинопис: запазените  писмени паметници, допълвани от данните от археологическите проучваня, позволяват да се възтанови в най - общи линии ходът на историческото развитие.

 

         В началото на III хил. пр. н. е. начело на шумерските градове - държави най - често стоели върховните жреци, носещи титлата ен. Според запазените документи те ръководели храмовото стопанство и административния апарат, строителството на храмови и обществени сгради и на отбранителни съоражения, изграждането и поддържането на иригационите съоражения и всички други крупни обществени мероприятия; в техни ръце били градската хазна и висшата съдебна власт.

 

         Във втората половина на III хил. пр. н. е. държавнообразувателните процеси в Месопотамия навлезли в нова фаза. Тенденцията към политическо обединение на страната, която се подсилвала от необходимостта от изграждане на иригационна система, станала още по отчетлива през III раннодинастически период (XXV - XXIV в. пр. н. е.).

 

         В борбата за хегемония в Шумер Ур скоро бил изпреварен от друг силен център - разположения на р. Тигър Лагаш, където управлявала основаната от Ур - Нанше династия. Лагаш достигнал върха на своето могъщество при управлението на внука на Ур - Нанше, завоевателя Еанатум, който успял да подчини под своя власт по голямата част на Шумер. Запазена е една победна стела на Еанатум (т. нар. "стела на лешоядите") с изображение на царя, предвождащ своята тежковъоражена войска, която тъпче телата на победните врагове.

 

         При наследниците на Еанатум Лагаш отслабнал и накрая станал лесна плячка на царя на Ума Лугалзагеси, който в средата на XXIV в. пр. н. е. успял да обедини практически цял Шумер в единно царство, столичен град на които станал Урук.

 

         В решителния сблъсък със сборната шумерска армия, в която участвали със свои контингенти 50 подчинени на Лугалзагеси владетели, по - маневрената акадска армия (особено важна роля в нея играели елитните части от стрелци с лъкове) удържала пълна победа. Но ред шумерски градове продължавали да отстояват своята независимост и Саргон трябвало да спечели още 34 големи сражения, преди да може да измие меча си във водите на Персийския залив.

 

         Обединеното Шумеро - Акадско царство достигнало своя най - голям разцвет през XXIII в. пр. н. е. при един от наследниците на Саргон - Нарамсин. То представлявало централизирана бюрократична  монархия с деспотично управление.

 

         Според един клинописен документ 5 400 мъже "ядели хляба" на Саргон. Владетелите се назовавали "царе на Шумер и Акад" или " царе на четирите страни на света".

 

         В края на XXIII в. пр. н. е. Шумеро - Акадското царство било разгромено и временно покорено от нахлулите от Иранското плато войнствени номадски племена на гутеите, които обложили месопотамските градове с данък.

 

         В края на XXII в. пр. н. е. гутеите били прогонени и Месопотамия отново била обединена  под власта на У р - Наму, основател на III династия на град Ур. От тази епоха са запазени стотици хиляди кинописни докоменти, предимно със стопански характер, които хвърлят обилна светлина върху обществено - икономическите отношения и организацията на държавата.

Основателят на династията Ур - Наму издал първия писмен свод от закони, по които царските наместници, чиновниците и жреците раздавали правосъдие в държавата. Външната търговия се превърнала в царски монопол и се осъществявала от подчинени на двореца търговски агенти - тамкари. В големите селскостопански имения и занаятчийски работилници се трудели десетки и стотици роби, но също и различни категории зависимо население и свободни наемни работници.

 

         Географското положение на Месопотамия спомага за ранното установяване на икономически и културни връзки между жителите на Двуречието и съседните племена. Тигър и Ефрат - естествени търговски магистрали, обединяват Месопотамия в стопанско отношение.

 

         Първите лагерни заселници на скитащи ловци искотовъдци, а също и на най - примитивните селища на замеделци от новокаменния век (неолит) са открити в северната част на Двуречието. Тук около седем хиляди години пр. н. е. хората постепенно почват да преминават към мотично замеделие и да водят уседнал живот.

 

         Остатъци от керамика, парчета от груби глинени съдове, правени на ръка, още без помоща на грънчарското колело, са открити в горните по късни слоеве и се отнасят към времето на първа поява на най - древните занаяти - обработване на глина, дърво и камък. Запазени са също така развалини от примитивни жилища, строени от глина и тръстика. Живелите в тях скотовъдци и замеделци от каменния век боготворят природните сили и се покланят на богинята - майка, покровителка на земното плодородие. Най - древните художници изобразяват тази прародителка на хората и водителка на рода като пълна гола жена.

 

         Използването на метали води до огромен преврат в древната техника. За да се направи хубаво и трайно оръдие, оръжие или съд от мед, трябва да се изразходват по - малко време и труд, отколкото при изработването на предмети от камък.

 

         В района на горното течение на Ефрат и река Хабур, край Тел Халаф, са намерени селища на така наречената халафска култура, широко разпространена от североизточното крайбрежие на Средиземно море чак до предпланините на Западен Иран. Но стопанският  живот все повече се развива: опитомени са кози, овце едър добитък и свине; земеделците сеят ечемик и жито, за изработване на тъкани използват може би лен. Най - голям напредък личи в занаятчийското производство, особено в производството на керамика. Ако се съди по откритите при разкопките развалини на грънчарски работилници, грънчарското колело още не се прилага, но съдовете вече се изпичат в специални пещи.

 

         Отделянето на занаятите от замеделието води до увеличаване на производителността на труда, разменна търговия.

 

         Най - древните селища са открити в Ел - Обеид и Абу - Шахреин. Тук живеят примитивни племена на скотовъдци - земеделци които влизат в долината на големите реки от планинските области на Елам и Северна Месопотамия и постепенно колонизира Южна Месопотамия.

 

Селското стопанство тук е основен поминък на населението. Постоянната необходимост да се регулират приижданията

на големите реки, да се пресушат наводнените райони и да се поливат по - отдалечените става причина за създаването на голяма и сложна система за изкуствено напояване чрез канали, язовири и долапи. Като използуват главните естествени богатства - камъш и глина, племената от Южното Двуречие правят пресуван кирпич, който употребяват за постройка на различни сгради. На няколко места, например в Урук, археолозите намират по - големи архитектурни съоражения, очевидно храмове.

 

         Развитието на металургията дава възможност да се правят от мед книжали, брадви, върхове на копия, длета, резци, куки за въдици, карфици, мъниста и други съдове. Наистина хората все още използуват и изработват каменни оръдия, но вече окончателно престават да употребяват костени. Значително се усъвършенства керамичното производство.

 

         Първобитните форми на стопанството, лов и риболов се запазват дълго, но постепенно главно място заема селското стопанство. В някой части на долна Месопотамия плодородната почва е вече до голяма степен обработена и щедро изхранва многобройното и трудолюбиво население. Обширните степи, който се простират западно от Ефрат дават възможност да се развъжда едъл добитък. Работен добитък се използва за напояване на почвата, при оран и вършидба, както и за превозване на товари. Отглежда се не само добитък за месо и мляко, но и курдючни и мериносови овце, а също и кози. За транспорти нужди се използват бикове и магарета. Конят се появява значително по-късно, едва през второто хилядолетие от пр.н.е.

 

         Още от древни времена отглеждат различни видове зърнени храни главно ечемик. Познат е и лимецът, които служи за приготвяне на хляб и бира. Пшеницата, която струва двоино по-скъпо от ечемика и лимеца е по-слабо разпространена. Освен това се отглежда и дура (вид сорго), запазена до днес в Азия и Африка.

 

         Във шумерският език се появяват спец. думи за обозначаване на нива и градина, ливада и лозе, орач и овчар. Покрай различните зеленчуци, плодни дървета и зърновидни сочни плодове, голямо стопанско значение има финиковата палма, култура, която води началото си от дълбока древност.

 

         Развитието на занаятите в най-древна Месопотамия се забавя много от липсата на твърде важни видове суровини. Така например в южната част на Двуречието няма нито метал, нито достатъчно количество дървен материал и камъни. Ето защо тук използват глината. От нея правят бурета, сандъчета, тръби, печки и т.н.

 

         Дървеният материал се среща рядко и затова високо се цени. От дърво жителите на Месопотамия правят оръжия (лъкове и стрели), оръдия на труда (мотики, плугове, сърпове), коли, колесници, кораби.

         Един от първите метали, станали извесни на древните народи от южна Месопотамия е медта, чието название се среща, както в шумерския, така и в акадския език. От мед правят различни предмети, например оръжия, оръдия на труда, съдове, светилници, статуетки. Желязо се докарва от далечните области на Задкавказието или от Малаазия - древни огнища на металургична по-специално железообработваща техника.

 

         С разширяването на търговията е свързано и развитието на транспорта. В Месопотамия, както и в Египет, наличието на големи реки и на значителна мрежа от канали спомага за развитие на корабоплаването още в древността. Стоките се превозват и по керванни пътища в бали, с колесници и коли в които се впрягват магарета и мулета.

 

         Борбата между шумерския юг и семитския север завършва с победа на севера. Сарагон I, основателят на семитската държава Акад, подчинява Шумер и обединява под своя власт значителна част от Месопотамия. Сарагон завзема морските търговски пътища, които водят от Месопотамия към Индия и Арабия. Завоюва областите по течението на река Тигър. Той обединява и покорява почти цяла Месопотамия.

 
razrabotkite.blog.bg
razrabotkite@abv.bgГласувай:
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 939573
Постинги: 295
Коментари: 40
Гласове: 120