Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.01.2012 20:10 - Механизъм за предоставяне на обществени поръчки
Автор: razrabotkite Категория: Бизнес   
Прочетен: 2489 Коментари: 0 Гласове:
0 

 

Възлагането на обществени поръчки включва следните елементи:

I. Определяне на изискванията към кандидатите – в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия.

II. Предложение за обществена поръчка – подробно описание на кандидатстващата организация, начина и срока на изпълнение на поръчката. Всеки кандидат има право да представи само едно предложение, което може да съдържа няколко алтернативни варианти за изпълнение на обществената поръчка.

III. Гаранции за участие в процедурата – за да гарантира сериозността на предложението си, кандидатът е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата. Размерът и видът се определят от възложителя като процент от стойността на поръчката, но не по-малко от 1%. Има две форми за представяне на гаранция за участие – банкова гаранция и парична сума.

IV. Видове процедури за възлагане на обществени поръчки

1. Открита процедура: а) изпращане на покана за участие от възложителя до всички заинтересовани кандидати; б) подготовка и провеждане на откритата процедура; в) определяне и назначаване на комисия за провеждане на процедурата; г) разглеждане, оценка и класиране на предложенията – основни критерии при оценяването са икономически най – изгодното предложение (което в най – голяма степен отговаря на предварително обявените критерии за качество, технически х-ки, срок на изпълнение, цена и др.) и най – ниската предложена цена. Възложителят определя кандидата класиран на първо място до три дни след приключване на работата на комисията.

2. Ограничена процедура – прилага се когато: а) поръчката поради специфичния си характер може да бъде осъществена от ограничен брой изпълнители; б) поръчката е технически сложна; в) откритата процедура е била прекратена или е приключила без да е подписан договор. Процедурата се провежда, като първо се прави предварителен подбор на кандидатите, имащи необходимата финансова и техническа възможност да изпълнят поръчката, след което се назначава специална комисия, която разглежда предложенията и прави подбор на кандидатите въз основа на предварително обявените критерии. Процедурата се провежда когато най – малко трима кандидати потвърдят поканата за участие.

3. Състезателен диалог – прилага се когато обществената поръчка е особено сложна (възложителят не може да определи техническите спецификации и финансовата рамка на поръчката), поради което е невъзможно нейното възлагане чрез открита или ограничена процедура. Минималният брой кандидати е трима. Комисия провежда диалог с всеки от одобрените кандидати. Възложителят определя кандидатите които ще покани да предоставят оферта. Комисията оценява получените оферти и избира икономически най – изгодната.

4. Процедура на договаряне – намира проложение когато: а) откритата и ограничената процедури и състезателният диалог са прекратени; б) поръчката е за услуга; в) в областта на строителството се извършва изследователска, експериментална, развойна дейност и др.

5. Конкурс за проект – процедура, при която възложителят придобива план или проект избран от независимо жури въз основа провеждане на конкурс. Конкурсът за проект се провежда за придобиване на устройствена схема или план, земеразделителен план, лесоустройствен проект и др.
Гласувай:
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 1020955
Постинги: 295
Коментари: 40
Гласове: 120