Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.11.2011 20:58 - Доверителни операции на търговските банки
Автор: razrabotkite Категория: Бизнес   
Прочетен: 2915 Коментари: 0 Гласове:
1 
  Доверителните операции на банките включват управление на активите на клиенти, при което банката действа в качеството си на довереник. Доверителното управление е специфична услуга, изискваща специализиран персонал и специализирани системи. Една банка би трябвало да разполага с потенциален пазар за своите доверителни услуги и да бъде достатъчно голяма, за да покрие постоянните административни разходи, свързани с предлагането на тези услуги. Именно поради тези съображения голяма част от банките не предлагат доверителни услуги. Доверителната дейност се различава от дейността, свързана с управление на банковите активи. Активите на клиентите се управляват и отчитат отделно от активите на банката. Служителите от отдела за доверителни операции предоставят услуги по управление на активите срещу определена такса. Преди да разгледаме услугите, които се предлагат от отдела за доверителни операции, е необходимо да дефинираме някои по-основни понятия. Банката в лицето на отделя за доверителни операции, установява определени взаимоотношения със своите клиенти, като действа в качеството на довереник, а клиентите – в качеството на доверител. Същността на доверителното взаимоотношение от гледна точка на служителите на този отдел се изразява в извършването на действия, насочени в интерес на клиента. При доверителното управление на активите на отделните лица се предлагат следните продукти и услуги: 1.Управление на недвижима собственост. Отдела за доверителни операции се грижи за собствеността на лицето съгласно неговите указания и воля. Услугите включват гарантиране собствеността върху недвижимото имущество, управление на всички доходи, плащане на данък наследство и данък собственост, водене на счетоводство и разпределяне на собствеността на законните наследници. 2.Лично попечителство. Може да се подраздели в две категории: попечителство за живи лица и попечителство по завещание. Попечителството за живи лица представлява договор между “живото” лице и отдела за доверителни операции. Мотивите за такъв договор може да произтичат от желанието да се избегнат данъци или да се получат специализирани услуги, свързани с управление на недвижимото или лично имущество. Попечителството по завещание произтича от завещанието на клиента. 3.Опекунство. Отделът за доверителни операции може да изпълнява ролята на опекун на собствеността на непълнолетни лица или на лица с психически отклонения. Опекунът управлява собствеността в интерес на лицето, което е поставено под опека(покровителство). 4.Лично агентство(посредничество). Услугите предоставяни по условията на споразумения за лично агентство, включват съхраняване на ценности и управление на активи. Задълженията на отдела за доверителни операции включват следните услуги: получаване на дивиденти и лихви от собствеността и тяхното използване или ре-инвестиране в съответствие с указанията на клиента; уведомяване на клиента за права, предложения, неизпълнени задължения, покупки и продажби на ценни книжа, които се извършват по негови указания; предоставяне на услуги, свързани с водене на счетоводната отчетност. В качеството си на посредник(агент) отделът за доверителни операции разполага с определена свобода на действие при управление активите на клиента. Типични услуги, които се предлагат при корпоративното(фирменото) доверително управление, включват: 1)Корпоративно попечителство. Банките чрез своите отдели за доверителни операции действат като довереници(попечители) на емисиите от корпоративни(фирмени) облигации. В това си качество те осъществяват контрол вместо държателите на облигации, като гарантират изпълнението на всички условия по договорите за заем. 2)Корпоративно агентство(посредничество). Корпоративното агентство се проявява в две основни форми: агентство по прехвърлянето и агентство по регистрацията. В тази си роля отдела за доверителни операции действа като агент по прехвърлянето и регистрирането на ценни книжа. Като допълнение към услугите по поддържане на регистрите и авторизацията отделът за доверителни операции осигурява и агентство при плащания. В тази си роля той изплаща дивиденти и погасява задължения по корпоративни облигации. 3)Доверително управление(попечителство на социални осигуровки на служителите). Тази дейност обхваща всички форми на услуги, предоставяне на търговските фирми при управлението на техните пенсионни фондове, програми за участие в печалбите и други социални програми, които се предлагат на служителите. Осигурява се допълнително обслужване, свързано с водене на счетоводна отчетност, изплащане на социални осигуровки и изготвяне на периодични отчети. 4)Доверително управление на имущество с благотворителни цели. Много организации, създадени на обществени начала, обществени и частни фондации са ангажирани в подобен вид дейност. Услугите, които се предоставят са много близки по характер до другите видове доверителни и агентски услуги, различията са само по отношение на титуляра на сметката. Банките, които имат отдели за доверителни операции, разполагат с високо квалифициран персонал, с професионални умения и опит както в инвестиционната дейност, така и в цялостното развитие и управление на бизнеса. Много отдели за доверителни операции въвеждат иновационни услуги с оглед отстояването на конкурентните си позиции спрямо инвестиционните институции, други преструктурират своите пакети от продукти и услуги, за да ги направят по-привлекателни за клиентската маса.Гласувай:
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 992584
Постинги: 295
Коментари: 40
Гласове: 120