Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.11.2011 20:57 - Банкови сделки с ценни книжа
Автор: razrabotkite Категория: Бизнес   
Прочетен: 2513 Коментари: 0 Гласове:
0 
  Банките са посредниците, които сключват най-много сделки на борсовия пазар. В този смисъл борсовите сделки са и банкови сделки с ценни книжа. Под “сделки с ценни книжа” обикновено се разбира взаимната договореност между инвеститорите и посредниците (вкл. банки), свързани с възникването, прекратяването или изменението на имуществените права, заложени във финансовите инструменти – акции, облигации и др. Сделките с ценни книжа са твърде разнообразни и могат да се класифицират по различни признаци: От гледна точка на срока, за който се сключват, сделките биват: 1.Касови. 2.Срочни. Според обектите на търговия сделките се разделят на: 1.Сделки с акции. 2.Сделки с корпоративни облигации. 3.Сделки с ДЦК. 4.Сделки с деривати. От гледна точка на субектите на търговия, те са: 1.Сделки с ценни книжа между индивидуални инвеститори. 2.Сделки с ценни книжа между индивидуални и институционални инвеститори. 3.Сделки с ценни книжа между институционални инвеститори. 4.Директни сделки. 5.Индиректни сделки. Под директни сделки с ценни книжа се разбират покупко-продажбите на финансови инструменти между посредници. Такива сделки се сключват между дилъри, а също и на извънборсовия пазар. Индиректните сделки с ценни книжа са тези, които задължително се осъществяват с посредничеството на брокер или дилър. В зависимост от обема на транзакциите сделките биват: 1.Сделки с пълен пакет ценни книжа(крупни сделки). 2.Сделки с непълен пакет ценни книжа(единични сделки). Според вида на пазара, на който се сключват, сделките се групират на: 1.Сделки на фондовата борса. 2.Сделки на “околоборсовия”(втори, паралелен) пазар. 3.Сделки на извънборсовия пазар. Най-широко използваните сделки както на фондовата борса(официалния пазар), така и на “околоборсовия” и извънборсовия пазар, са касовите и срочните сделки. Касовите сделки се характеризират с едновременно и насрещно движение на паричните средства и финансовите инструменти. В момента на подписването на договора за покупка или продажба(Приложение №10), в който се уточнява количеството и курса на ценните книжа, се осъществява разплащането и предаването на финансовите инструменти. В зависимост от начина на разплащане касовите сделки биват “кеш”  и “спот” сделки. “Кеш” сделките или сделките в брой се характеризират с осъществяване разплащането в наличен вид. При “спот” сделките разплащането се осъществява веднага, но в безналичен вид. У нас разплащанията се осъществяват чрез системата БИСЕРА. В зависимост от това за чия сметка се извършват, касовите сделки биват: сделки с чужди ценни книжа(или комисионни сделки) и сделки със собствени ценни книжа. При комисионните сделки с ценни книжа банките извършват покупко-продажба на акции и облигации, за които клиентът е дал специална поръчка. След като борсовия посредник намери подходящите условия(количество и цена), той сключва сделката на някои от пазарите на ценни книжа. За извършената услуга клиентът заплаща комисионна. Последната се договаря предварително между банката и инвеститора и зависи от обема на сделката, риска, който носят книжата, както и от процента върху сумата на сделката. При сделките с акции процентът е от 2 до 3.5%, при облигации – от 1 до 1.5%. При комисионните сделки банката действа като брокер, изпълнявайки посреднически функции за чужда сметка и риск. Касовите сделки обхващат и покупко-продажбата на собствени(на банката) ценни книжа. Те се извършват за собствена сметка и риск, за това в случая банката действа като дилър. При покупката и продажбата на ценни книжа на борсовия пазар кредитният институт цели извличането на печалба от по-ниския курс на покупката и по-високия курс на продажбата. Срочните сделки са най-разпространения вид сделки в развитите страни. Те се характеризират с обособяването на два относително самостоятелни етапа във времето при договарянето и изпълнението на покупките или продажбите на ценните книжа. От една страна, в даден настоящ момент се договарят количеството и курса на книжата, а от друга страна в бъдещ предварително определен момент става тяхното разплащане и доставяне. При срочните сделки несигурността и риска са големи. Колебанията на пазара и разликите между договорените и пазарните курсове за подходяща основа за проява на спекулативния характер на тези сделки. Срочните сделки се разделят на: безусловни и условни. При първите – безусловните, не се поставят никакви ограничителни условия на страните. Основните параметри на покупко-продажбата(количество и цена) се договарят в даден настоящ момент, а изпълнението на сделката става задължително в бъдещ, предварително фиксиран момент. За разлика от тях условните сделки се сключват и изпълняват при спазването на предварително уговорени условия – плащането на премия, удължаване на срока на разплащане, право на избор или отказ от извършване на сделката и др.Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 1020972
Постинги: 295
Коментари: 40
Гласове: 120