Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.09.2010 15:36 - РЕЗУЛТАТИ ОТ БОРБАТА С МИТНИЧЕСКИТЕ И ВАЛУТНИ НАРУШЕНИЯ ПРЕЗ 2004г.
Автор: razrabotkite Категория: Бизнес   
Прочетен: 3431 Коментари: 0 Гласове:
0 

 

През 2004 год. са образувани общо 10 172 административно-наказателни преписки, от които  9 967 за митнически и 205 за валутни нарушения.

Нарушенията с висока степен на обществена опасност са 3 268, 2 396 са за митническа контрабанда, 331 за митническа измама и 541 за отклонение на стоки от митнически режим или направление. Нарушенията с ниска степен на обществена опасност са общо 6 699. Задържани са български лева и валута на стойност 2 577 443 лева, както и сребърни / 95 кг/ и златни /108 кг/ изделия.

  По-значителни случаи по групи стоки:

·       ГОРИВА: 30 случая на митнически нарушения за 2 342 тона.

·       ЦИГАРИ: съставени са 725 акта за митнически нарушения, като общото количество задържани цигари е 16 385 640 къса от различни марки.

·       СПИРТ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ:  41 случая на контрабанда - 33 175 бутилки  и 97 литра.

·        МЕСА И МЕСНИ СУБПРОДУКТИ: 84 случая на митнически нарушения за 991 тона.

·       ФАЛШИВА ВАЛУТА: 45 случая. Преобладават задържаните фалшиви евро банкноти - 38 случая. 7 са случаите на задържани фалшиви долари. Фалшивите евро банкноти са с различни номинали, като тенденцията е да се подправят банкноти с по-голями купюри.Фалшивите щатски долари са с номинал 50 и 100 . Задържаните количества са 232 420 евро и 574 550 щатски долара.

·       КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ: 16 случая, при които е предотвратен контрабандния износ на хиляди антични и старинни предмети и монети, монети с нумизматична стойност, както и на картини.

·       ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ: 8 случая, в които са задържани 28 пистолета, автомат, 4 заглушителя и 1 320 боеприпаса.

·       СТОКИ С ПРОИЗХОД АЗИЯ: 181 случая, от които 143 на контрабанда, като стоките са предимно обувки и облекла. 30 са опитите за митническа измама с предмет на нарушение различни стоки. Общата стойност на задържаните стоки е над 2 500 000 лева.

·       ПЛАТОВЕ: 32 случая.Задържани са 263 километра, 20000 кв.м., 9800 ярда, 2830 кг., 1300 ролки, 305 топа, 245 рула и 360 колета.

·       ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, СПОРАЗУМЕНИЯ, МИТНИЧЕСКИ ДОЗНАНИЯ:

            За 2004 г. в централното митническо управление са разгледани 51 молби от притежатели на права върху интелектуалната собственост. През годината са уважени общо 36 молби, на 2 искания е отказано. Броят на молбите, подадени от български фирми е 27. През 2004 г. митническите органи са осъществили 217 задържания на стоки, нарушаващи права върху интелектуалната собственост, като 35 от тях са предприети по тяхна инициатива.

            Сключените споразумения по реда на чл. 229а  от Закона за митниците за 2004 г. са  287.

          Образуваните митнически дознания за годината са 118.

           

РЕЗУЛТАТИ ОТ БОРБАТА С МИТНИЧЕСКИТЕ И ВАЛУТНИ НАРУШЕНИЯ ПРЕЗ 2005г.

 

 

За 2005 година са образувани общо 12 320 административно-наказателни преписки, от които 12 099 за митнически и 231 за валутни нарушения.

Нарушенията с висока степен на обществена опасност, нанасящи големи вреди на държавния бюджет, са 5 214. От тях 4 089 са за митническа контрабанда, 812 за отклонение на стоки от митнически режим или направление и 313 за митническа измама. 

Задържани са български лева и чуждестранна валута на стойност 7 910 847,61 лв., както и изделия от злато и сребро  с общо тегло над 351 кг. - 222 кг. златни изделия, 24 кг. изделия със златно покритие и 105 кг. сребро.

Нарушения по групи стоки от началото на тази година:

·       ЦИГАРИ: 2 777 нарушения с предмет на нарушение "тютюневи изделия", при които са задържани приблизително 17 453 000 къса цигари, 14 571 бр. пури и пурети, както и 8,3 кг тютюн за лула.

·       АЛКОХОЛ И АЛКОХОЛОСЪДЪРЖАЩИ СУРОВИНИ: 128 нарушения, предимно опити за контрабанда, по които е задържан алкохол от различни видове и марки (7 524 бутилки и 998 литра); един от случаите е на митническа измама при вноса на 18 тона алкохолен дестилат за производство на уиски и бърбън.

·       ГОРИВА: 20 случая на нарушения, предмет на нарушение 1 268 тона

·       МЕСА И МЕСНИ СУБПРОДУКТИ: 97 нарушения, предмет на нарушение над 900 тона

·       ПЛАТОВЕ: 50 случая, предмет на нарушение над 342 км

·       КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ: за периода има 21 случая на нарушения.

·       ФАЛШИВА ВАЛУТА: 10 случая. Задържани са общо 44 700 евро и 350 щатски долара. В 8 от случаите са задържани само фалшиви евро банкноти, в 1 случай - фалшиви долари, а в 1 случай и фалшиви евро банкноти, и фалшиви долари.

·       ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, СПОРАЗУМЕНИЯ, МИТНИЧЕСКИ ДОЗНАНИЯ:

За 2005 година в Агенция "Митници" са разгледани 77 молби за прилагане на гранични мерки за защита на права върху интелектуална собственост. Предприети са действия за защита на права върху 90 броя търговски марки. Във връзка с това през посочения период митническите органи са осъществили 335 задържания на стоки, за които има основания да се смята, че нарушават права върху интелектуална собственост, като при 50 от тези случаи, действията по задържането на стоките са предприети по инициатива на митническите служители.

         Според предварително предоставена информация от правопритежателите относно цените на оригиналните стоки е установено, че с осъществените задържания са предотвратени щети на притежателите на търговските марки в размер приблизително на 6 218 838 лв., като в тази сума не са включени задържаните мобилни телефони и аксесоари към тях.

         Сключените споразумения по реда на чл. 229а от Закона за митниците за 2005 г. са 427 на обща стойност 2 289 хил. лв.

         Образуваните митнически дознания за същия период са 106.

·       ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ, СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА:

         Разкрити са 20 случая на нелегален трафик през границите на страната, като са задържани общо 56 051 единици оръжия и боеприпаси. През 2005 г. е предотвратен опит за нелегално пренасяне през територията на страната на 3,41 кг. хафний, вещество с възможна двойна употреба, използвано за развитието на ядрени програми. В изпълнение на контролните си функции по Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба, Агенция "Митници" е разкрила две нарушения на лицензионния режим, като съставените актове възлизат на обща стойност над 200 000 лева.

         В областта на контрола на оръжията и стоките и технологиите с възможна двойна употреба са предприети редица действия и мерки по засилване на административния капацитет, вкл. и чрез провеждане на курсове и семинари, касаещи външнотърговската дейност и нелегалния трафик с този вид стоки. Активизира се участието на Агенция "Митници" в дейностите по Програмата за експортен контрол и свързаната гранична сигурност на Държавния департамент на САЩ. Разви се и се засили сътрудничеството с национални и международни служби, работещи по предотвратяване на нелегалния трафик на оръжие.

През 2005 г. Агенция "Митници" участва активно в международни прояви по линията на експорт контролните режими и Седмата международна конференция по експортния контрол. Експерти от Агенция "Митници" взеха участие и в семинар с участието на балканските страни, с цел подпомагане на държавите, които нямат развит експортен контрол.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ БОРБАТА С МИТНИЧЕСКИТЕ И ВАЛУТНИ НАРУШЕНИЯ ПРЕЗ 2006г.

 

      За периода от 1 януари до 31 декември 2006 год. включително, са образувани общо 15 235 административно-наказателни преписки, от които 15 058 за митнически и 177 броя за валутни нарушения.

Митническите нарушения с висока степен на обществена опасност са 8 563, като 7 545 от тях са за митническа контрабанда, 321 са за митническа измама и 697 - за отклонение на стоки от митнически режим или направление. Статистиката сочи, че митническите служители са разкривали средно на ден по 42 нарушения, от които близо 24 са с висока степен на обществена опасност.

 Задържани са български лева и валута, както и златни (65,893 кг.) и сребърни (61,015 кг.) изделия на обща приблизителна стойност 4 305 800 лв.

 

Нарушения по някои групи стоки за периода от началото на тази година:

·       ЦИГАРИ:

6 108 нарушения с предмет на нарушение "тютюневи изделия", при които са задържани 46 208 120 къса цигари, както и 11 710 бр. пури и пурети.

·       МЕСА И МЕСНИ СУБПРОДУКТИ:

37 нарушения, предмет на нарушение над 542 тона.

·       СУХО МЛЯКО НА ПРАХ:

37 случая, предмет на нарушение над 1 235 тона

 

·       ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ:

144 нарушения, предмет на нарушение близо 87 000 бр. изделия от плат, както и приблизително 31 тона употребявани дрехи; задържани са над 141 км плат.

 

·       ОБУВКИ:

98 нарушения, предмет на нарушение близо 131 000 чифта.

 

·       КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ:

за периода има 17 случая на предотвратени опити за нелегален трафик

 

·       ФАЛШИВА ВАЛУТА:

11 случая. Задържани са общо 111 300 евро и 1 400 щатски долара. В 10 от случаите са задържани фалшиви евро банкноти, а в 1 случай - фалшиви долари.

·       ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ:

 

24 случая, в които са задържани 2 автомата "Калашников", 7 бойни пистолета, 388 газови пистолета, 8791 патрона (различни видове), 1240 нервно-паралитични спрейове.

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ БОРБАТА С МИТНИЧЕСКИТЕ И ВАЛУТНИ НАРУШЕНИЯ ПРЕЗ 2007г.

 

През 2007 година в българското митническо законодателство са били приложени повече от 780 европейски регламента в различни области. Постъпленията за 2007 г. на агенцията възлизат на 7,031 млрд. лв. Това представлява изпълнение на 101.5% от годишния обем, заложен в плана на Министерство на финансите за миналата година. За сравнение през 2006 г. постъпленията са били с 24 млн. лв. по-малко – 7,007 млрд. лв. Очаква се приходите да надхвърлят 8 млрд. лв.

Касовото изпълнение на приходите от ДДС от внос възлиза на 3,511 млрд. лв. Това представлява 100,3% спрямо заложеното в годишния план за 2007 г. От друга страна касовото изпълнение на приходите от акцизи възлиза на 3,315 млрд. лв. Спрямо обема, заложен в Закона за държавния бюджет на Република България, изпълнението е 104,5%.

Събраната сума от мита през 2007г. година е в размер на 193,013 млн. лв. 75% от тях представляват традиционен собствен ресурс на Европейската общност, което означава, че те се превеждат на Европейската комисия чрез механизъм, изграден в Министерството на финансите.

Приходите от глоби за 2007 г. са в размер на 10,959 млн. лв.

През 2007 година са били съставени общо 8115 акта за установяване на административни нарушения. От тях 5960 са за митнически нарушения, 2037 - за нарушения на Закона за акцизите и данъчните складове и 118 - за валутни нарушения. При нарушенията с висока степен на обществена опасност, най-голям е относителният дял на съставените актове за митническа контрабанда - общо 4147. Следват случаите на митническа измама - 316, и тези на отклонение на стоки от митнически режим или направление - 150.

Установените тежки нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове през изминалата година са били 1319.

81% от случаите на митническа контрабанда са били свързани с тютюневи изделия. Съставени са общо 3683 акта, като общото количество на задържаните цигари е 19,212 млн. къса, както и 3530 пури и пурети от различни марки.

През 2007 година са били констатирани 380 митнически нарушения с предмет стоки с произход от Азия. 258 от тях са били съставени за контрабанда, 69 за митническа измама, 7 за отклонение от митнически режими и 46 за нарушения на чл. 238 от Закона за митниците.

През 2007 г. са били задържани 1,184 млн. евро, 1,692 млн. щатски долара и повече от 132,5 кг изделия от благородни метали. От тях 77,5 кг са били златна бижутерия, а 55 кг са били сребърна бижутерия. Освен това през миналата година са били заловени 90 бр. полирани диаманта с тегло 7,37 карата.

РЕЗУЛТАТИ ОТ БОРБАТА С МИТНИЧЕСКИТЕ И ВАЛУТНИ НАРУШЕНИЯ ПРЕЗ 2008г.

 


През 2008г. митническите органи са съставили общо 6 378 бр. акта за установяване на административни нарушения, от които:

  • 3 879 митнически нарушения, което е с 35% по-малко спрямо констатациите през 2007г.;
  • 2 349 нарушения на Закона за акцизите и данъчните складове, което представлява увеличение на случаите с 4% спрямо 2007г.
  • 150 валутни нарушения, което бележи ръст от 27% спрямо нарушенията на валутния режим през 2007г.

Анализът показва тенденция към намаляване на митническите нарушения. При разкритите тежки нарушения (митническа контрабанда, измама и отклонение от режим/процедура) намалението е с 28% спрямо 2007г., което основно се дължи на намалелия брой на случаите на контрабанда на цигари.
При контрабандата като цяло спадът е с около 33% спрямо 2007г., което запазва тенденцията от 2006г.

При разкритите нарушения, свързани с митническа измама се наблюдава увеличаване от 16% спрямо 2007г.

Случаите на отклонение от митнически режим или процедура бележат увеличение от 20% спрямо 2007г., като най-честото нарушение е при режим транзит.
Констатира се тенденция за голям спад - с около 61% спрямо 2007 г., на съставените актове за нарушения като неспазване на срокове. Това се наблюдава като продължение на тенденцията от 2006г. И може да се заключи, че намаляването на подобен тип нарушения е обратнопропорционално на данъчната и административната култура на бизнеса.

През 2008г. митническите органи са установили общо 2 349 нарушения при извършени 7241 броя проверки по Закона за акцизите и данъчните складове, което представлява увеличение на случаите с 4% спрямо 2007г. Това сочат публикувани днес данни на Агенция "Митници".

По-подробния анализ на резултатите от акцизния контрол сочат, че най-големият брой съставени актове са за нарушения по чл. 123 от ЗАДС. Тава са констатации за физически или юридически лица или еднолични търговци, които държат на склад, в търговско помещение или в превозно средство, предлагат, продават, превозват или пренасят акцизни стоки без бандерол или стоките са облепени с неистински, подправен бандерол или такъв с изтекъл срок на валидност. Изразено в проценти, това представлява 41% от общия брой нарушения по този закон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използвана източници:

 

 

www.customs.bg

www.econ.bg

 

 

 

 

 
Гласувай:
0
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 896955
Постинги: 230
Коментари: 36
Гласове: 105