Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.09.2010 11:44 - Критерии за Лиценз на Български футболен съюз , критерии за Лиценз на УЕФА
Автор: razrabotkite Категория: Бизнес   
Прочетен: 1852 Коментари: 0 Гласове:
0 

Нека сега обърнем и по специфично внимание на критериите за лиценз на футболните клубове на Уефа и БФС.

Критериите, описани  Националното  Ръководство по Клубно Лицензиране - Версия 3.0 (на базата на Ръководството за Клубно Лицензиране на УЕФА V 2.0), са групирани на три отделни степени. Това ново подреждане служи като указание за клубовете през целия процес на лицензиране за турнирите на УЕФА и вътрешните шампионати .

 

 Като различните степени на дефинирани са  следва:

 

a) “A”- критерии – “задължителни”: Ако кандидатът за лиценз не изпълни един или няколко критерия от степен “А” , няма да му бъде издаден лиценз за участие в клубните състезания на УЕФА, респективно за участие във вътрешните шампионати за групи «А» и «Б».

 

b) “B” – критерии – “задължителни”: Ако кандидатът за лиценз не изпълни един или няколко критерия от степен «Б», той бива санкциониран така, както е посочено от лицензиращия орган, но все пак може да получи лиценз за участие в националните клубни турнири и тези на УЕФА.

 

c) “C”- критерии – “добрата практика”: Критерии от степен «С» са препоръки за най-добрата практика. Неизпълнението на “C” критерии не води до санкция или отказ за издаване на лиценз. Някои “C” критерии може да станат критерии на по – късен етап .

 

От своя страна Лицензиращият орган има право да повиши минималните изисквания или критериите, зададени от УЕФА (Глави6 до 10) за участие в националните шампионати и/или клубните турнири на УЕФА. Лицензиращият орган има право също така да въвежда допълнителни критерии, които не са включени в Ръководството на УЕФА за Клубно Лицензиране. БФС е задължен да хармонизира критериите на УЕФА с националното законодателство на

Република България, както и да отрази изискванията на всички съответни български наредби.

2.1.1.4. Там, където в Националното Ръководство за Клубно Лицензиране са въведени от лицензиращия орган минимални изисквани, по-високи от тези на УЕФА или има допълнителни критерии, те ще се прилагат на принципа “mutatis mutandis” (приложима е промяната) при лицензирането за клубните турнири на УЕФА.

 

Например:

• Минималният брой на младежки гарнитури съгласно изискванията в Ръководството на УЕФА е 4.

 

• БФС е фиксирал минималния брой на младежките гарнитури за ФК от “А” група да бъде 5, т.е. под 18, 16, 14,12 и 10 годишна възраст.

 

�� Следователно, за всички клубове към БФС, кандидатстващи за клубните състезания на УЕФА, минималният брой на младежките отбори към ФК е 5.

Системата за лицензиране  е съобразена и с изискванията на Уефа и на БФС включва в себе си и т. нар.  принципи  , изградени на база на отделни етапи и процеси като :

 

 а ) Наличие на правна база в устава - За въвеждането на системата за клубно лицензиране БФС на свой извънреден конгрес през декември 2003 г.прие промени в своя устав. Системата за Национално Клубно Лицензиране стана неразделна част от устава на Българския Футболен Съюз, Глава 1, Член 4, алинеи 1 и 2. Участието на всеки ФК от групи «А» и «Б» в националните

шампионати и тези на УЕФА е субект на лицензиране от БФС в съответствие с правилата, описани  в Националното Ръководство за Клубно Лицензиране и изпълнявани от Лицензиращия орган към БФС.

 

б) Създаване на правила относно санкциите на Националната система за клубно лицензиране - За да гарантира правилен процес на оценка, БФС трябва:да изготви КАТАЛОГ НА САНКЦИИТЕ към Националната Система за Клубно Лицензиране (за неизпълнение на критерии В). Съответните лицензиращи органи имат компетенцията да определят тези санкции спрямокандидатите за лиценз и лицензирани ФК.Каталогът на санкциите може да включва предупреждение, глоба, и задължението да представи доказателство или да се изпълнят известни условия в определен срок, и т.н. Съответните санкции могата от своя страна да бъдат  наложение в случай  на :

 1 Подаване на невярна информация;

  2. Системни нарушения от страна на физически лица от ФК:

- невнасяне на лицензионната такса;

- нелицензирани лица, присъстващи в техническата зона;

- нарушаване на Етичния Кодекс по отношение на Лицензиращия Орган, като част от БФС;

- Възпрепятстване на работата на Лицензиращия Орган, т.е. достъп до стадиона за оглед,

внезапни проверки за преглед на документацията.Ако системата за клубно лицензиране се прилага и за участието във вътрешните шампионати, каталогът на санкциите може да включва в допълнение и отнемане на точки, забрана за сключване на новиспоразумения за трансфери или договори за играчи, задължението за представяне на гаранции и др.Освен това Лицензиращият орган има право да санкционира клуба както преди началото, така и повреме на сезона.

 Да прибягва и  до дисциплинарните правилници при нарушаване на правилата за лицензиране като такива (например представяне на подправени или фалшиви документи и информация, неспазване на крайните срокове, санкции срещу отделни лица и т.н.).

 

в) Възможност БФС да иска изключения – такива се допускат след одобрение от Изпълнителния Комитет на българския футболен Съюз  за Бългаското първенство и  от органите на Уефа за шампионати на Уефа .

 

г) самият процес на акредитация – Самият проццес на акредитация вклююва в себе си и следните стъпки :

 

 1 )  Българският Футболен Съюз прецизира текста на “Националното Ръководство по Клубно Лицензиране” и гоизпраща, преведено на един от официалните езици (английски език) на УЕФА, на УЕФА за акредитация.2.2.5.2. УЕФА одобрява окончателния вариант на “Националното Ръководство по Клубно Лицензиране” чрез така наречения “Процес на Акредитация”. Този процес гарантира, че във всеки отделен футболен съюз - член на УЕФА нейните “задължителни” критерии и “задължителни” етапи на процеса се осъществяват както трябва на национално ниво.

 

2). Лицензиращият орган трябва да потвърди пред УЕФА, че всички критерии, съдържащи се в “Националното Ръководство по Клубно Лицензиране”, изпратено на УЕФА за Акредитация, са в съответствие с националното законодателство.

 

3).УЕФА определя сезона, от който новото акредитирано ръководство може да влезе в сила. Новото акредитираноРъководство на националния съюз трябва да бъде одобрено от неговия компетентен орган (например Изпълнителния Комитет) в срок, който позволява надлежно прилагане новите правила през сезона, уточнен от УЕФА.

 

4) Националните футболни съюзи могат по желание да внасят изменения в своето ръководство по клубно лицензиране по всяко време. Но за да влезе в сила новото ръководство, то трябва да бъде акредитирано най-напред от УЕФА. Всяко искане за нова акредитация трябва да бъде подадено в писмена форма от националния

футболен съюз най-късно до 31 август в годината, предшестваща сезона, за който е нужен лиценз

 

5.) Решението по Акредитацията се съобщава в писмена форма на националния футболен съюз и е окончателно

Правейки тази специфична характеристика на критериите за лиценз на Уефа и БФС  нека разгледаме и последните Последните етапи от системта на лицензиране  а те са :

 5.1) Решение за прилагане на Националната Система за Клубно Лицензиране към нейните кандидати за лицензиране  - решението на БФС е Системата за Национално Клубно Лицензиране да се прилага както за клубнитешампионати на УЕФА, така също и за участие във вътрешните шампионати (“А” и “Б” групи). Критериите за частие в клубните турнири на УЕФА, както и в група «А» и група «Б» за вътрешните първенства са на различно ниво, т.е. въведени са три групи от критерии: за участие в клубните турнири на УЕФА, за участие в група «А» и за участие в група «Б» на националните турнири. Целта е стандартите за качество да бъдат подобрени на по- широка основа както за вътрешните, така също и за клубните шампионати на УЕФА, а клубовете да бъдат ретирани равностойно.

5.2) Проверки от УЕФА    УЕФА и/или посочените от нея органи/представители си запазват правото да провеждат по всяко време проверки на място с лицензиращите органи и в присъствието на последните, с клуба на кандидата, за да се увери, че лицензът е бил присъден правилно в момента на окончателното и обвързващо решение на

лицензиращия орган. Неспазването на минимума от задължителни изисквания, определени в Националното Ръководство по Клубно Лицензиране, акредитирано от УЕФА, може да доведе до санкции, определени отсъответния орган на УЕФА според естеството и сериозността на нарушенията .Тагове:   УЕФА,   съюз,   лиценз,


Гласувай:
0
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: razrabotkite
Категория: Бизнес
Прочетен: 896722
Постинги: 230
Коментари: 36
Гласове: 105